NCDOT Howpsuzlyk Başlangyjy, şikesleri we ölümleri azaltmak üçin çagalara mugt welosiped kaskalaryny hödürleýär

RALEIGH, NC (WNCN) - Demirgazyk Karolina transport müdirligi, guramalary ştatlaryň çagalaryna paýlamak üçin mugt çagalar welosiped kaskalaryny almak üçin ýüz tutmaga çagyrýar.
Bu synanyşyk, welosipeddäki çagalaryň arasynda şikesleri we ölümleri azaltmak üçin her ýyl welosiped kaskasy başlangyjydyr.
Awtorlyk hukugy 2022 Nexstar Media Inc. rightshli hukuklar goralandyr. Bu material çap edilmez, ýaýlyma berilmez, gaýtadan ýazylmaz ýa-da paýlanmaz.
Los Anjeles şäheriniň merkezindäki otlylarda birnäçe aýlap ýük konteýnerlerine hüjüm eden ogrylaryň ogurlan zatlarynyň arasynda onlarça ýarag we tüpeň bar.
"Los Anjeles Taýms" gazetiniň habaryna görä, geçen tomus polisiýa täze .22 kalibrli pistoleti göterendigi üçin üç adamy tussag edipdir.
Seul, Günorta Koreýa (AP) - Demirgazyk Koreýa duşenbe güni ABŞ-nyň çägine Guamyň çägine baryp bilýän orta aralyk ballistik raketany synagdan geçirendigini tassyklady, Waşingtonyň Aziýa ygrarlydygyny görkezmekçi bolany üçin soňky ýyllarda iň möhüm ýarag. kesgitlenmedik hereketler bilen.
Sundayekşenbe güni başlamak, Demirgazyk Koreýanyň ýadro diplomatiýasynyň saklanmagy sebäpli Baýden administrasiýasyna basyşyny güýçlendirýändigi sebäpli ABŞ-nyň materigine göni howp salýan ýadro we uzak aralyga roketa synaglary ýaly Demirgazyk Koreýanyň has uly prowokasiýalarynyň başlangyjy bolup biler.


Iş wagty: 31-2022-nji ýanwar