Biz hakda

Hebei Beimudou Trading Co., Ltd.-e hoş geldiňiz.

d63e41460eeeb0a87fc9f78a467751e5

hero-img1

Kompaniýanyň tertibi

Biz hünärmen döredijilik gullugy

Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýän “Hebei Beimudou Trading Co., Ltd.” professional import we eksport söwda kompaniýasydyr, köp ýyllap welosiped söwdasy bar, esasy önümlerimiz Týanjinin we Hebei-de ýerleşýän önümçilik bazalarymyz gözleg we ösüş merkezleri. dag welosipedini, bukulýan welosipedini, şäher welosipedini, çagalar welosipedini we deňagramly welosipedini öz içine alýar.

Önümlerimiziň hemmesi halkara hil ülňülerine laýyk gelýär we dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.

Highokary hilli üpjünçilik ulgamyny saýlamagy, ýokary hilli önümçilik prosesine gözegçilik etmegi we ýokary hilli synag jikme-jikliklerine gözegçilik edip bileris.Bazardaky bäsdeşlik bahasy bilen çalt eltip beriş wagtymyz bar.

Kompaniýanyň tertibi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Satyn alyjylary saýlamak üçin gaty köp nagyşlarymyz bar, we yzygiderli täzeleneris, ammarymyzda köp mukdarda welosiped bar, her gün san täzelener, alyjylar üçin haryt almak üçin has köp wagt tygşytlanar, çalt eltiler we çalt satuwdan soňky jogap kompaniýamyzyň häsiýetidir.
Company Biziň kompaniýamyz Hytaýyň 20-den gowrak welaýatyna we şäherine gowy ýaýraýar we 30-dan gowrak ýurda we ABŞ, Russiýa, Fransiýa, Kanada, Awstraliýa, Hindistan we ş.m. eksport edilýär.

Customers Müşderileriň talaplaryna esaslanyp önüm öndürip bileris. OEM hyzmatyny berip bileris, dizaýnyňyz we logotipiňiz hoşal.“Beimudou” markamyz bar, dürli ýurtlarda agent gözleýäris.

Chinese Ertiriň has gowy elini döretmek üçin hytaýly we daşary ýurtly täjirler bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyrys.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, hatyňyzy alanymyzdan hoşal bolarys.

"" Iň ýokary hil we abraý "ýörelgesine esaslanýan kompaniýamyz, içerde we daşary ýurtdaky müşderiler ajaýyp geljegi gurmak üçin işewürlik we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk barada tüýs ýürekden garşylanarlar.

Kompaniýanyň tertibi

Arza

uyituy

utru

jhgjhg

uytruy

utyriuy